เกี่ยวกับเรา | ประวัติการสั่งซื้อ | ติดต่อเรา

Search Flight & Booking Online

บัตรเข้าชมสถานที่ : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ราคาบัตร
ประเภทบัตร จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์
ค่าบัตรเข้าชมช่วงกลางวัน ( Day Safari) - -
ค่าบัตรเข้าชมช่วงกลางคืน ( Night Safari) - -

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเมื่อแรกเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 มุ่งเน้นการให้บริการในตอนเย็นจนถึงกลางคืน และจัดเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน และอาจนับได้ว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่าของไนท์ซาฟารีสิงคโปร์ นอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังเน้นในความเป็น Nature Theme Park ซึ่งจะแตกต่างจากสวนสัตว์ทั่วๆไป รวมทั้ง Safari ในแอฟริกา โดยเน้นในด้านธรรมชาติวิทยา ชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ในเอเชีย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด หากเปรียบกับในแอฟริกา ก็ยังหาดูพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้ยากกว่าที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

กิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night safari) เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. รถออกทุก ๆ 15 นาที โดยจะเข้าไปในโซน South Zone เป็นโซนแรกจะสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้แดง ฯลฯ และ North Zone เป็นโซนที่สอง สัมผัสกับสัตว์นักล่า เสือโคร่งขาว , สิงโต ไอยีน่าลายจุด ฯลฯ ทั้งสอง Zones ใช้เวลาในการนั่งชมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะดำเนินการปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 22.00 น. และมีรอบสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ
- South Zone เวลา 19.30 น. และเวลา 21.30 น.
- North Zone เวลา 20.00 น. และเวลา 22.10 น.

หมายเหตุ

ช่วงเวลากลางวัน สำหรับชาวไทย   เวลาเปิดบริการ
11:00 น. - 22:00 น. จันทร์ - ศุกร์
11:00 น. - 22:00 น. เสาร์ - อาทิตย์ -วันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่วงเวลากลางคืน สำหรับชาวไทย   เวลาเปิดบริการ
11:00 น. - 22:00 น. จันทร์ - ศุกร์
11:00 น. - 22:00 น. เสาร์ - อาทิตย์ -วันหยุดนักขัตฤกษ์

**ราคานี้สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้น